PZU posiada w swojej ofercie ubezpieczenie na wypadek leczenia za granicą

Ubezpieczenie na Życie w PZU

Grupa Kapitałowa PZU to największy Ubezpieczyciel w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje Grupy sięgają lat 1803, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. Akcje spółki od 2010 roku są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od początku notowań akcje grupy wchodzi w skład notowań największych spółek WIG20. PZU jest jedną z najbardziej płynnych oraz najwyżej wycenianych spółek na polskiej giełdzie. PZU to więcej niż same ubezpieczenia. Grupa wokół klientów integruje wszystkie aktywności spółki jak ubezpieczenia zdrowotne i majątkowe, usługi assistance, medyczne, inwestycje, bankowość oraz fundusze emerytalne. Główną wartością spółki to budowanie długoterminowych relacji z klientami, które oparte są na jak najlepszym zaspokojeniu ich potrzeb. PZU posiada największą sieć dystrybucji swoich produktów, spośród wszystkich ubezpieczycieli na Polskim rynku.

Ubezpieczenie na życie w PZU

Grupa PZU ma w swojej ofercie ubezpieczenie na życie, które obejmuje ochroną zdrowie oraz życie zarówno Twoje, jak i Twojej rodziny. Wypłata sumy ubezpieczenia dla Twoich bliskich następuje w momencie, kiedy Cię zabraknie. Natomiast składki są opłacane przez określony czas, a zyskujesz ochronę do końca życia. Polisa obejmuje osoby od 13 do 80 roku życia. Jako jedno z nielicznych ubezpieczeń w Polsce działa przez całe życie. Ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe elementy, które jeszcze bardziej pomogą ochronić zdrowie i życie klienta. W odpowiedzi na ciągle zmieniające się warunki panujące na rynku PZU dopasowuje swoją ofertę produktową pod indywidualne zapotrzebowania klienta, wprowadzając jednocześnie jedne z najbardziej innowacyjnych produktów.

Leczenie za granicą w PZU

PZU ma w swojej ofercie produktowej ubezpieczenie na wypadek leczenia za granicą. Nieznany dnia ani godziny, kiedy może nam się przytrafić poważna choroba. Dlatego PZU wychodzi naprzeciw i oferuje zakup polisy na wypadek organizacji leczenia za granicą. Wówczas ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem lub zachorowania na nowotwór, konieczność operacji kardiochirurgicznej, przeszczep, czy też operacji neurochirurgicznej. Ubezpieczenie można zawrzeć również dla współmałżonka lub partnera, wówczas z dodatkowym ubezpieczeniem należy zawrzeć ubezpieczenie terminowe na życie.