PZU

Grupa Kapitałowa PZU

PZU jest największą grupą finansową zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia Korporacji sięga lat dwudziestych, kiedy powstała Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych. Była to pierwsza w Polsce ogólnopolska instytucja ubezpieczeniowa, która zapewniała pełen pakiet ubezpieczeń. W kolejnych latach została ona przekształcona w PZU i systematycznie rozszerzała swój zasięg na całą Polskę, otwierając kolejne placówki. Grupa PZU w 2010 roku zadebiutowała na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z miejsca została włączona do WIG 20, czyli do spółek o największej płynności, a także najwyżej wycenianych spółek na polskiej giełdzie. Grupa PZU to nie tylko ubezpieczenia. Wokół całej grupy PZU firma skupia wszystkie swoje aktywności takie jak ubezpieczenia majątkowe oraz zdrowotne, bankowość, inwestycje, usługi assistance, usługi medyczne oraz fundusze emerytalne. Główną wartości spółki jest budowa relacji z klientami, tak by zaspokoić wszystkie jego oczekiwania.  

Ubezpieczenie PZU Wsparcie w Życiu oraz Zdrowiu

Grupa Kapitałowa PZU posiada w swojej ofercie polisę ubezpieczeniową a wspierającą zarówno życie, jak i zdrowie klienta. W ramach tego ubezpieczenia klienta zapewnia swojej rodzinie wsparcie finansowe w momencie, kiedy by go zabrakło. Wówczas rodzina ubezpieczonego otrzymuje środki finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku lub podczas choroby. Może również skorzystać z usług medycznych, gdyby wystąpiły problemy zdrowotne. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby od 18 do 59 roku życia. PZU przygotowała również ofertę dotyczącą osób w wieku od 60 do 69 lat. Każdy klient może dopasować ofertę do swoich indywidualnych potrzeb. Do wyboru otrzymuje ponad 21 różnych wariantów, które różnią się od siebie zakresem świadczeń, wysokością składki oraz sumą ubezpieczenia. 

Co zyskuje klient, wykupując polisę na życie w PZU?

Polisa ubezpieczeniowa na życie w PZU oferuje wiele zalet. Jedną z nich jest otrzymanie środków finansowych dla bliskich w razie, gdyby nas zabrakło. Wypłata sumy ubezpieczenia odbywa się bez opłaty podatku od spadku i darowizn, a także bez postępowania spadkowego. Ubezpieczony otrzymuje środki finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, operacji lub ciężkiej choroby. Można również skorzystać z bezpłatnych konsultacji u lekarzy specjalistów.

Ubezpieczenie na Życie w PZU

Grupa Kapitałowa PZU to największy Ubezpieczyciel w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje Grupy sięgają lat 1803, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. Akcje spółki od 2010 roku są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od początku notowań akcje grupy wchodzi w skład notowań największych spółek WIG20. PZU jest jedną z najbardziej płynnych oraz najwyżej wycenianych spółek na polskiej giełdzie. PZU to więcej niż same ubezpieczenia. Grupa wokół klientów integruje wszystkie aktywności spółki jak ubezpieczenia zdrowotne i majątkowe, usługi assistance, medyczne, inwestycje, bankowość oraz fundusze emerytalne. Główną wartością spółki to budowanie długoterminowych relacji z klientami, które oparte są na jak najlepszym zaspokojeniu ich potrzeb. PZU posiada największą sieć dystrybucji swoich produktów, spośród wszystkich ubezpieczycieli na Polskim rynku.

Ubezpieczenie na życie w PZU

Grupa PZU ma w swojej ofercie ubezpieczenie na życie, które obejmuje ochroną zdrowie oraz życie zarówno Twoje, jak i Twojej rodziny. Wypłata sumy ubezpieczenia dla Twoich bliskich następuje w momencie, kiedy Cię zabraknie. Natomiast składki są opłacane przez określony czas, a zyskujesz ochronę do końca życia. Polisa obejmuje osoby od 13 do 80 roku życia. Jako jedno z nielicznych ubezpieczeń w Polsce działa przez całe życie. Ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe elementy, które jeszcze bardziej pomogą ochronić zdrowie i życie klienta. W odpowiedzi na ciągle zmieniające się warunki panujące na rynku PZU dopasowuje swoją ofertę produktową pod indywidualne zapotrzebowania klienta, wprowadzając jednocześnie jedne z najbardziej innowacyjnych produktów.

Leczenie za granicą w PZU

PZU ma w swojej ofercie produktowej ubezpieczenie na wypadek leczenia za granicą. Nieznany dnia ani godziny, kiedy może nam się przytrafić poważna choroba. Dlatego PZU wychodzi naprzeciw i oferuje zakup polisy na wypadek organizacji leczenia za granicą. Wówczas ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem lub zachorowania na nowotwór, konieczność operacji kardiochirurgicznej, przeszczep, czy też operacji neurochirurgicznej. Ubezpieczenie można zawrzeć również dla współmałżonka lub partnera, wówczas z dodatkowym ubezpieczeniem należy zawrzeć ubezpieczenie terminowe na życie.