Ubezpieczenia dla małych oraz średnich przedsiębiorstw w Compensa SA

Compensa jest przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym zajmujący się na co dzień sprzedażą polis. Ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń pozwala firmie stać się liderem na Polskim rynku. Dzięki szerokiej ofercie polis, klient jest w stanie wybrać odpowiedni produkt pod swoje preferencje. Compensa – Super Polisa stawia na zaufanie, wsparcie oraz bezpieczeństwo jako klucz do osiągnięcia sukcesu w dynamicznie zmieniającym się świecie. Przedsiębiorstwo pragnie, by zapewnić je wszystkim swoim klientom. Towarzystwo oferuje produkty tylko najwyższej jakości spełniające najwyższe wymagania stawiane przez klientów. Główną wizją firmy jest stworzenie wiarygodnej oraz dynamicznie rozwijającej się firmy, spełniającej wszystkie standardy obsługi. Towarzystwo Ubezpieczeniowe stawia na innowacyjność i przedsiębiorczość, a także dba o przyjemną atmosferę w pracy. Firma dba, by marka miała wyrazisty charakter, która będzie kojarzyć się z partnerstwem oraz wsparciem.

Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Compensa posiada w swojej ofercie ubezpieczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Polisa oferowana przez Ubezpieczyciela to w pierwszej kolejności nowoczesne oraz innowacyjne produkty ubezpieczeniowe. Pozwalają one w kompleksowy sposób zabezpieczyć mienie firmy oraz jej interesy na wypadek wystąpienie nieprzewidzianych sytuacji. Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw pozwala na ubezpieczenie zdrowia oraz życia pracownika, a także ich rodzin. Polisa zapewnia również ubezpieczenia podczas podróży służbowej. Polisa ubezpieczeniowa na życie stanowi pozapłacowy czynnik motywujący. Może być to również wyraz troski o pracownika ze strony firmy, który pozwala na zwiększenie renomy oraz atrakcyjności firmy.

Ubezpieczenie Compensa Firma Życie


Ubezpieczenie Compensa Firma Życie stanowi grupowe ubezpieczenie zdrowia oraz życia przedsiębiorcy, partnerów, pracowników i ich dzieci. Produkt jest elastyczny, a więc można go dopasować pod indywidualne wymagania określonej grupy pracowników. W ten sposób Compensa zabezpiecza ich zdrowie oraz życie, a także ich rodzin. Istnieje również możliwość rozszerzenia pakietu o dodatkowe produkty. Compensa oferuje również możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia dla wskazanej przez pracodawcę grupy ubezpieczonych.

Grupa Kapitałowa PZU

PZU jest największą grupą finansową zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia Korporacji sięga lat dwudziestych, kiedy powstała Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych. Była to pierwsza w Polsce ogólnopolska instytucja ubezpieczeniowa, która zapewniała pełen pakiet ubezpieczeń. W kolejnych latach została ona przekształcona w PZU i systematycznie rozszerzała swój zasięg na całą Polskę, otwierając kolejne placówki. Grupa PZU w 2010 roku zadebiutowała na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z miejsca została włączona do WIG 20, czyli do spółek o największej płynności, a także najwyżej wycenianych spółek na polskiej giełdzie. Grupa PZU to nie tylko ubezpieczenia. Wokół całej grupy PZU firma skupia wszystkie swoje aktywności takie jak ubezpieczenia majątkowe oraz zdrowotne, bankowość, inwestycje, usługi assistance, usługi medyczne oraz fundusze emerytalne. Główną wartości spółki jest budowa relacji z klientami, tak by zaspokoić wszystkie jego oczekiwania.  

Ubezpieczenie PZU Wsparcie w Życiu oraz Zdrowiu

Grupa Kapitałowa PZU posiada w swojej ofercie polisę ubezpieczeniową a wspierającą zarówno życie, jak i zdrowie klienta. W ramach tego ubezpieczenia klienta zapewnia swojej rodzinie wsparcie finansowe w momencie, kiedy by go zabrakło. Wówczas rodzina ubezpieczonego otrzymuje środki finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku lub podczas choroby. Może również skorzystać z usług medycznych, gdyby wystąpiły problemy zdrowotne. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby od 18 do 59 roku życia. PZU przygotowała również ofertę dotyczącą osób w wieku od 60 do 69 lat. Każdy klient może dopasować ofertę do swoich indywidualnych potrzeb. Do wyboru otrzymuje ponad 21 różnych wariantów, które różnią się od siebie zakresem świadczeń, wysokością składki oraz sumą ubezpieczenia. 

Co zyskuje klient, wykupując polisę na życie w PZU?

Polisa ubezpieczeniowa na życie w PZU oferuje wiele zalet. Jedną z nich jest otrzymanie środków finansowych dla bliskich w razie, gdyby nas zabrakło. Wypłata sumy ubezpieczenia odbywa się bez opłaty podatku od spadku i darowizn, a także bez postępowania spadkowego. Ubezpieczony otrzymuje środki finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, operacji lub ciężkiej choroby. Można również skorzystać z bezpłatnych konsultacji u lekarzy specjalistów.

Ubezpieczenie na Życie w PZU

Grupa Kapitałowa PZU to największy Ubezpieczyciel w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje Grupy sięgają lat 1803, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. Akcje spółki od 2010 roku są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od początku notowań akcje grupy wchodzi w skład notowań największych spółek WIG20. PZU jest jedną z najbardziej płynnych oraz najwyżej wycenianych spółek na polskiej giełdzie. PZU to więcej niż same ubezpieczenia. Grupa wokół klientów integruje wszystkie aktywności spółki jak ubezpieczenia zdrowotne i majątkowe, usługi assistance, medyczne, inwestycje, bankowość oraz fundusze emerytalne. Główną wartością spółki to budowanie długoterminowych relacji z klientami, które oparte są na jak najlepszym zaspokojeniu ich potrzeb. PZU posiada największą sieć dystrybucji swoich produktów, spośród wszystkich ubezpieczycieli na Polskim rynku.

Ubezpieczenie na życie w PZU

Grupa PZU ma w swojej ofercie ubezpieczenie na życie, które obejmuje ochroną zdrowie oraz życie zarówno Twoje, jak i Twojej rodziny. Wypłata sumy ubezpieczenia dla Twoich bliskich następuje w momencie, kiedy Cię zabraknie. Natomiast składki są opłacane przez określony czas, a zyskujesz ochronę do końca życia. Polisa obejmuje osoby od 13 do 80 roku życia. Jako jedno z nielicznych ubezpieczeń w Polsce działa przez całe życie. Ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe elementy, które jeszcze bardziej pomogą ochronić zdrowie i życie klienta. W odpowiedzi na ciągle zmieniające się warunki panujące na rynku PZU dopasowuje swoją ofertę produktową pod indywidualne zapotrzebowania klienta, wprowadzając jednocześnie jedne z najbardziej innowacyjnych produktów.

Leczenie za granicą w PZU

PZU ma w swojej ofercie produktowej ubezpieczenie na wypadek leczenia za granicą. Nieznany dnia ani godziny, kiedy może nam się przytrafić poważna choroba. Dlatego PZU wychodzi naprzeciw i oferuje zakup polisy na wypadek organizacji leczenia za granicą. Wówczas ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem lub zachorowania na nowotwór, konieczność operacji kardiochirurgicznej, przeszczep, czy też operacji neurochirurgicznej. Ubezpieczenie można zawrzeć również dla współmałżonka lub partnera, wówczas z dodatkowym ubezpieczeniem należy zawrzeć ubezpieczenie terminowe na życie.