Grupa Kapitałowa PZU

PZU jest największą grupą finansową zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia Korporacji sięga lat dwudziestych, kiedy powstała Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych. Była to pierwsza w Polsce ogólnopolska instytucja ubezpieczeniowa, która zapewniała pełen pakiet ubezpieczeń. W kolejnych latach została ona przekształcona w PZU i systematycznie rozszerzała swój zasięg na całą Polskę, otwierając kolejne placówki. Grupa PZU w 2010 roku zadebiutowała na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z miejsca została włączona do WIG 20, czyli do spółek o największej płynności, a także najwyżej wycenianych spółek na polskiej giełdzie. Grupa PZU to nie tylko ubezpieczenia. Wokół całej grupy PZU firma skupia wszystkie swoje aktywności takie jak ubezpieczenia majątkowe oraz zdrowotne, bankowość, inwestycje, usługi assistance, usługi medyczne oraz fundusze emerytalne. Główną wartości spółki jest budowa relacji z klientami, tak by zaspokoić wszystkie jego oczekiwania.  

Ubezpieczenie PZU Wsparcie w Życiu oraz Zdrowiu

Grupa Kapitałowa PZU posiada w swojej ofercie polisę ubezpieczeniową a wspierającą zarówno życie, jak i zdrowie klienta. W ramach tego ubezpieczenia klienta zapewnia swojej rodzinie wsparcie finansowe w momencie, kiedy by go zabrakło. Wówczas rodzina ubezpieczonego otrzymuje środki finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku lub podczas choroby. Może również skorzystać z usług medycznych, gdyby wystąpiły problemy zdrowotne. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby od 18 do 59 roku życia. PZU przygotowała również ofertę dotyczącą osób w wieku od 60 do 69 lat. Każdy klient może dopasować ofertę do swoich indywidualnych potrzeb. Do wyboru otrzymuje ponad 21 różnych wariantów, które różnią się od siebie zakresem świadczeń, wysokością składki oraz sumą ubezpieczenia. 

Co zyskuje klient, wykupując polisę na życie w PZU?

Polisa ubezpieczeniowa na życie w PZU oferuje wiele zalet. Jedną z nich jest otrzymanie środków finansowych dla bliskich w razie, gdyby nas zabrakło. Wypłata sumy ubezpieczenia odbywa się bez opłaty podatku od spadku i darowizn, a także bez postępowania spadkowego. Ubezpieczony otrzymuje środki finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, operacji lub ciężkiej choroby. Można również skorzystać z bezpłatnych konsultacji u lekarzy specjalistów.

, ,